Verksamhet:
Park. Fastighet. Jordbruk. Djur. Transport. Bygg. Städning.
Snöröjning. Skogsarbete. Industri. Personal. Chaufför
Rödfärjning och mindre svetsarbeten
ROT & RUT-arbeten