Farmartjänst består av landsbygdsföretag över hela landet som
gemensamt samordnar och erbjuder tjänster av olika slag. Vår
rikstäckande organisation garanterar att vi alltid finns där
kunden behöver hjälp.

I dag är ungefär 3500 personer engagerade i landets ca 120 FT-företag.
Tillsammans omsätter vi respektingivande 600 miljoner kronor.
Vem kunde ana detta när första Ft-företaget startade 1987!
Uppdragen är många och olika. Såväl kommuner som små och stora företag
har upptäckt fördelarna med att anlita Farmartjänst när de behöver få
en entreprenad utförd eller är i behov av tillfällig arbetskraft.
Privatpersoner är också en stor kundgrupp med små och stora uppdrag.

Exempel på tjänster

* Reparationer och ombyggnad i bostäder, kontor eller andra lokaler
* Montage av maskiner, inredning eller annan utrustning
* Fastighets- och grönyteskötsel
* Mark- och trädgårdsarbeten
* Industribemanning
* Personaluthyrning
* m.m.